Baszta Łabędź

Po zamku krzyżackim w Gdańsku pozostał fragment muru i fundamenty Baszty Rybackiej. Gdy Gdańszczanie mając dość Krzyżaków pozbyli się wraz z nimi zamku, basztę „obrócono” i przemianowano na Łabędź. Odtąd byłą częścią fortyfikacji miasta.