kościół św. Katarzyny

„Matka gdańskich kościołów”, w której sądy sprawował sam książę Władysław Łokietek. Tu spoczywa Jan Heweliusz, tu znajduje się muzeum poświęcone nie tylko zegarom wieżowym i najdokładniejszy zegar na świecie. Z wolna wydobywa się ze skutków pożaru, który dotknął świątynię prze 14 laty.