kościół św. Mikołaja

Do dziś tajemnicą pozostaje dlaczego kościół ten pozostał jedynym nie obrabowanym w ostatniej fazie wojny. Dzięki temu bogactwo jego wnętrza jest oszałamiające, zwłaszcza dominujący w prezbiterium renesansowy ołtarz i pewna tajemnicza, przywieziona ze Lwowa ikona.