Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku

Obok Westerplatte wielki symbol obrony praw Polski do Gdańska. Tu, 1 września 1939 Pocztowcy bohatersko bronili się przez wiele godzin, za co niemal wszyscy zapłacili najwyższą cenę. O tym miejscu, pomniku poświęconym Obrońcom, muzeum znajdującym się w budynku trzeba wiedzieć koniecznie.