Sąd Ostateczny Hansa Memlinga

Wielka wojna przeciw Królestwu Anglii przyniosła niegdyś gdańskiej flocie wspaniałe zwycięstwo i wspaniałe zdobycze. Jedną z nich był niezwykły obraz, jaki po dziś dzień znajduje się w Polsce na północ od Krakowa. Oryginał przechowywany jest w gdańskim Muzeum Narodowym,  ale przez stulecia zdobił wnętrze Bazyliki Mariackiej, gdzie dziś podziwiamy jego kopię.