Skwer Świętopełka

Centralną postacią skweru jest książę pomorski Świętopełk Wielki, którego Kaszubi uważają za jednego ze swoich największych przywódców. Czy był Pomorzaninem, czy krewnym Piastów, jego księstwo był potężne na długo przed przybyciem tu Krzyżaków.