Termometr Fahrenheita

Najsłynniejszy Gdańszczanin najlepiej znany jest w A meryce, to tam używa się po dziś dzień skali  jego nazwiska. Klasyczny rtęciowy termometr pomysłu uczonego pokaże temperaturę zarówno w stopniach Celsjusza, ale też Fahrenheita. Jest tam też barometr, a dla miłośników matematyki wzór pozwalający przeliczać między obiema skalami temperatury.