Wielka Zbrojownia

Dla niektórych najpiękniejsza gdańska budowla, wzniesiona przed czterystu laty w stylu niderlandzkiego manieryzmu. Wielka Zbrojownia była magazynem broni, o bardzo zmyślnej konstrukcji. Dowiemy się, jak znajdująca się przed nią studnia zabezpieczała miasto przed eksplozją składowanych tam materiałów wybuchowych.