Złota Brama

Jedna z piękniejszych bram w Gdańsku rozpoczyna najokazalszą część Drogi Królewskiej. Zanim w mieście pojawił się renesans i manieryzm stała tu ceglana, gotycka Brama Długouliczna, otwierając się właśnie na ulicę Długą. 

Złota Brama, Gdansk
Złota Brama, Gdansk

Brama Długouliczna

Wycieczkę po Gdańsku zaczniemy od historii. Na początku XVII wieku średniowieczne mury, baszty i bramy, których gotycka Brama Długouliczna była częścią stawały się już zbędne w obliczu powstawania nowocześniejszych fortyfikacji nowożytnych. Dodatkowo Gdańsk przeżywał swój Złoty Wiek, więc czas był najwyższy na bardziej okazałą budowlę. 

Dawna Brama Długouliczna, Gdańsk
Dawna Brama Długouliczna, Gdańsk

Za pracę w 1612 roku zabrali się projektant Abraham van den Block oraz wykonawca Hans Strakowski. Ich współpraca zaowocowała powstaniem dwa lata później chluby miasta, Złotej Bramy. Jej żelazne wrota jeszcze przez dwa stulecia służyly obronie Gdańska, lecz zdecydowanie ważniejsza była jej reprezentacyjna funkcja, rozpoczynała się od niej przecież główna część Drogi Królewskiej.

Manieryzm po gdańsku

Z użyciem cegieł i gotlandzkiego piaskowca stworzono piękną manierystyczną budowlę. Po obu jej stronach umieszczono w kluczu głównego przelotu herby miasta, a nad nimi dwie sentencje. Od strony zachodniej:

Oby się dobrze wiodło tym, co Cię miłują, oby pokój panował w Twych murach i szczęście w pałacach , Psalm 122

Od wschodniej natomiast:

Zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie upadają!

Figury Ringeringa

Najciekawsze jest zwieńczenie bramy, które jeszcze w XVII wieku Peter Ringering ozdobił ośmioma alegorycznymi postaciami. Warto dokładnie im się przyjrzeć, gdy wybieramy się na zwiedzanie Gdańska.

Od strony ul. Długiej są to:

Złota Brama, figur do strony wschodniej
Roztropność, Pobożność, Sprawiedliwość oraz Zgoda

Od strony Zespołu Przedbramia:

Złota Brama, figur do strony zachodniej
Pokój, Wolność, Bogactwo i Sława

Warto zajrzeć także do przelotu bramy. Po jej obu stronach widoczne są dwa zdjęcia pokazujące stan miasta tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Zwłaszcza lewe zdjęcie (patrząc na wprost, w kierunku ul. Długiej) pozwala porównać powojenne ruiny i dzisiejszą urodę Drogi Królewskiej.

Zwiedzanie Trójmiasta to oczywiście nie tylko chwalebna historia dawnych wieków, ale też to z czego Polacy moga być dumni – odbudowa miasta po wojnie.

Lupa przewodnika

Kto chciałby dokładniej przyjrzeć się Złotej Bramie, polecam swój dawny skrypt napisany na kursie przewodnickim: